+31 6 248 72 442 contact@breinfijn.nl

Wat is neurofeedback en biofeedback?

Neurofeedback geeft een kijkje in jouw neurofysiologische binnenwereld. 

Het helpt een shift te maken en oude (neurofysiologische) patronen te doorbreken en los te laten. 

Er is heeeeeeel veel informatie te verwerken. 

Door middel van het meten van hersengolven, het maken van een EEG, kunnen we kijken:

 • Welke hersengebieden overuren maken
 • Welke hersengebieden zwak zijn/niet mee doen
 • Wat er nodig is om de balans te herstellen

Bij overarousal (overuren draaien), zien we vaak: 

 • Snel
 • Stress
 • Angst
 • Haast/nerveus
 • Overprikkeld
 • Impulsief
 • Ongeduldig
 • Focus naar buiten gericht

Bij underarousal (hersengebied is zwak), zien we symptomen als:

 • Langzaam
 • Concentratieproblemen
 • Depressie
 • Energieverlies
 • Moeheid
 • Gevoel van afwezigheid: wolk/sluier
 • Fouten in taken
 • Naar binnen gericht

Instabiliteit van hersengolven geeft symptomen als: 

 • Stemmingswisselingen
 • Labiliteit
 • Paniekaanvallen
 • Migraine
 • Epilepsie

 

Veel gestelde vragen over Neurofeedback en Biofeedback:

Wat houdt een EEG in?

Een EEG kan in kaart brengen welke hersengebieden domineren, welke hersengebieden overuren draaien, of juist slaperig/zwak zijn of niet echt meedoen. Vanuit een EEG kan bepaald worden wat er nodig is om weer in balans te herstellen.

Je meet bij een EEG de elektrische activiteit/verschillende hersengolven. In moeilijkere taal gezegd, een EEG meet de overdracht tussen de miljoenen neuronen in je hersenen. Om de hersenactiviteit zichtbaar te maken wordt er gebruik gemaakt van de signalen uit een EEG. Deze signalen worden niet alleen bij klachten ingezet, maar het kan ook gebruikt worden om te herstellen van dagelijkse stress of om het functioneren van de hersenen verder te optimaliseren. Vanuit een EEG kun je goed zien welke hersengebieden (bijvoorbeeld voor-, achterkant, links of rechts) goed in balans zijn en welke minder.

Bij het EEG krijg je een aantal sensoren op je hoofd bevestigd, op de verschillende hersengebieden die jouw hele ‘zijn’ aansturen.

De hersenen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor taal/spraak, motoriek, emoties, informatieverwerking, concentratie en aandacht, geheugen etc. Je zult begrijpen dat je uit het EEG veel kunt aflezen, wat wordt weergegeven in een grafiek met frequenties.

Het EEG zelf duurt ongeveer 15 minuten, waarbij er voor een deel met ogen open, een deel met ogen dicht, een deel wordt gemeten door het doen van een taakje (stress), en een deel wordt gemeten tijdens ontspanning. Hieruit kan afgelezen worden hoe de staat van je brein is.

Vanuit het EEG (samen met een lichamelijk stressprofiel) kan een specifiek gericht individueel programma worden opgezet. Voor een KICK-OFF analyse moet je ongeveer rekenen op 1,5 uur, met het in kaart brengen van de klachten, het aanbrengen van de sensoren, het registreren zelf en het afhalen van de sensoren.

Wat houdt een lichamelijk stressprofiel in?

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden en de signalen op een computerbeeldscherm afgebeeld worden, zodat er continu zicht kan worden gehouden op wat er gebeurt in je lichaam. De lichaamssignalen die gemeten worden zijn hartslag, ademhaling, spierspanning, huidtemperatuur en huidgeleiding (de mate waarin je transpireert). Ons lichaam reageert op spanningsvolle situaties, waardoor spieren aanspannen, ademhaling sneller en meer oppervlakkig gaat, hartritme en bloeddruk verhoogt. Kortom, ons lichaam raakt in stress. Een lichamelijk stressprofiel geeft jou en mij inzicht in hoe jouw lichaam reageert op spanning.

Het lichamelijk stressprofiel houdt in dat de verschillende lichaamsfuncties gemeten worden bij de start van het programma in verschillende situaties (van rust, stress en ontspanning) om zo een analyse te kunnen maken van wat er gebeurt in je lichaam. Dit wordt uiteraard in een gesprek aan je teruggekoppeld, vaak samen met de uitkomsten van de analyse van het EEG en de integratie van je klachtenpatroon.

Waar is Neurofeedback en Biofeedback op gebaseerd? 

Het is belangrijk dat er eerst altijd een EEG wordt gemaakt en overige anamnese gegevens worden verzameld voordat een programma gestart kan worden. Er zijn binnen de Neurofeedback stromingen die zonder EEG werken en op 2 punten (alleen linker- en rechterhersenhelft vaak) heel algemeen gaan trainen. Het is belangrijk dat er een nauwkeurige analyse van het EEG wordt gemaakt om zo specifieke hersengebieden op de specifieke hersengolven binnen die hersengebieden te kunnen trainen, waarbij er handmatige drempelwaardes worden gesteld.

Ieder mens en daardoor ook ieder brein is namelijk uniek.

Bij bepaalde Neurofeedback stromingen wordt een algemene training opgezet op 2 punten van het brein, waarna muziek wordt aangezet en de trainer weg gaat uit de ruimte om de hersentraining automatisch te laten verlopen. Dit is niet zonder risico’s, er kan op verkeerde punten in het brein onder- of overactiviteit optreden, met de nodige klachten nadien.

Let erop dat de Neurofeedback en Biofeedback binnen 10 keer resultaat geeft. Mocht dit niet het geval zijn, en er worden elders meer dan 10 behandelingen aangeboden, zonder eerst resultaat te behalen, wees dan kritisch.

Neuro- en biofeedback is zeker geen trucje en het is goed dan ook goed op de hoogte te zijn hoe Neuro- en Biofeedback werken. Neuro- en Biofeedback maken gebruik van bewust en onbewust leren (conditionering). Het brein leert van de positieve feedback (visueel of auditief) en wanneer het brein niet kalm en ontspannen is, wordt de positieve feedback als het ware stop gezet. Het brein leert de gewenste staat van het brein te herkennen en leert bewust te schakelen naar meer balans in het brein.

Praktisch gezien, als de hersenen goed in balans zijn, dan gaat de positieve feedback door (bijvoorbeeld je blijft muziek horen). Als de hersenen niet in balans zijn, dan stopt de muziek even en krijgen de hersenen het signaal dat ze als het ware overbelast zijn. Zo leren de hersenen om meer balans te krijgen, wat zich uiteindelijk uit in vermindering van de klachten. 

Ook het lichaamsbewustzijn door middel van de Biofeedback groeit. Neuro- en Biofeedback worden altijd in combinatie met elkaar aangeboden, om zo een goede balans te krijgen van brein, lichaam en geest. Neurofeedback optimaliseert het neurofysiologisch evenwicht en leert de informatieverwerking te reguleren. Hierdoor wordt het brein veerkrachtiger, kan het sneller schakelen naar de gezonde staat en wordt er sneller rust ervaren als het brein zichzelf sneller kalm kan krijgen.

Tijdens de eerste fase wordt de analyse van de EEG samen met de intake/anamnese gegevens beoordeeld en wordt bekeken of dit programma de juiste weg is voor jou. Als dit niet het geval is, dan zal er een advies worden gegeven voor een alternatief.

Zijn Neuro- en Biofeedback wetenschappelijk onderbouwde trainingen? 

Wil je meer achtergrond weten over deze trainingen, dan raad ik je aan om op de link te klikken en de artikelen op deze website te lezen.

https://www.aapb.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3318

Zijn er bijwerkingen? 

Nee, er zijn geen bijwerkingen. In het begin kan moeheid opspelen. Dit gaat over. Soms wordt er een lichte hoofdpijn aangegeven, ook dit verdwijnt na enkele sessies. Als je een sensitief persoon bent, zal er bij de eerste sessies wat korter getraind worden dan gemiddeld, omdat de ervaring leert dat sensitieve personen ook gevoeliger zijn voor de effecten van Neurofeedback.

Wordt er stroom toegediend? 

Nee, er wordt geen stroom toegediend. Neurofeedback is een leerproces van de hersenen. De sensoren op je hoofd meten alleen de elektrische activiteit, het EEG. Door een computerprogramma wordt de elektrische activiteit weergegeven op het computerscherm in golfjes, waar ook het beeld en het geluid op reageert als de golfjes te hoog of te laag komen.

Wat zijn de lange termijn effecten?

Neuro- en Biofeedback is gericht op conditionering van de hersenen. Dat wil zeggen dat de hersenen ‘leren’ van elke sessie, net zoals je hebt gedaan vanuit je opvoeding, een bepaalde manier van benadering naar jou toe, je aangeleerd hebt om alert te zijn, als voorbeeld.

Door situaties die je meemaakt in het leven kunnen geleerde patronen van de Neuro- en Biofeedback weer wat vervagen, maar de effecten van wat je brein werkelijk geleerd heeft, blijft bestaan. Je kunt het vergelijken met een spanningspijn in je nek die af en toe een herhalingsbehandeling van een fysiotherapeut behoeft, of je houding die door middel van Cesartherapie is hersteld, maar waarin je na een tijd toch gedeeltelijk terugvalt, zoals vaker gebeurt.

Ook als je een cognitieve therapie volgt, zijn de resultaten vaak op korte termijn goed merkbaar, maar op de lange termijn kan er voor kleine gedeeltes toch weer het oude patroon in sluipen. Is dit erg? Nee, want je bent als mens en ook jouw brein een levend organisme die soms langdurige of hevige stress ervaart, onder narcose moet etc. en dat heeft invloed op je brein. Je leeft in voortdurend verschillende situaties en je brein past zich daar weer op aan (=conditionering), het is een natuurlijk iets.

Wanneer je een duidelijk merkbaar effect voelt en ziet op het EEG, dan zijn de nieuwe geleerde patronen goed ingesleten en kunnen ze wel tegen een stootje. Een getraind brein is dan snel weer in staat om het nieuwe gezonde patroon op te pakken. Dat gaat vanzelf door middel van bewustwording wat er gebeurt, wat je geleerd hebt tijdens het programma, maar het kan zijn dat je een of enkele follow-up sessies nodig hebt. Daar kan een apart programma voor worden opgezet, individueel gericht.

Waar vinden de sessies plaats?

Voor neuro- en biofeedback heb ik een praktijkruimte aan de Bredaseweg 108a in Oosterhout en ontvang ik je graag daar. 

De coachingsessies als je verder weg woont van Oosterhout NB, kunnen plaatsvinden via Zoom (net zoiets als Skype).

Kan ik vergoeding krijgen van de kosten? 

Ik heb ervaringen dat werkgevers open staan voor een (gedeeltelijke) vergoeding en/of beschikbare ruimte voor de sessies. Vooral als er sprake is van een burnout of overspannenheid. Mocht je in een UWV traject zitten, dan zijn daar mogelijkheden vanuit de financieringsruimte ten behoeve van herstel en re-integratie. Je kunt het navragen bij het UWV.

Ook de belastingdienst heeft nog steeds voordelen wat betreft persoonlijke ontwikkeling. Dat geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers. Vraag dit na bij jouw adviseur. 

Voor mensen met een diagnose zijn er mogelijkheden tot vergoede zorg. Vraag dit bij mij na en ik help je verder met de aanvraag tot vergoeding. 

Het is altijd mogelijk om in termijnen te betalen.